Cum sA? A�E�i dezvolE�i afacerea din retail E�i sA? ai un an 2017 prosper

Cum sA? A�E�i dezvolE�i afacerea din retail E�i sA? ai un an 2017 prosper

Pe principiul a�?Singura constantA? este schimbareaa�?, indiferent A�n ce domeniu activA?m, trebuie sA? fim dinamici, adaptabili E�i din ce A�n ce mai performanE�i pentru a ne asigura cA? E�inem pasul cu evoluE�ia pieE�ei. AZn retail, de pildA?, consumatorii sunt tot mai pretenE�ioE�i, concurenE�a tot mai acerbA?. Cum ne putem asigura un an E�i un viitor prosper, A�n acest context?

Fie cA? doriE�i sA? vA? depaE�iE�i performanE�ele de anul trecut ori sA? vA? dezvoltaE�i A�ntr-un ritm mai dinamic A�mbunA?tA?E�ind calitativ diverse aspecte ale afacerii, iatA? cA?teva rezoluE�ii care, odatA? puse A�n aplicare, vA? vor ajuta sA? vA? atingeE�i mai uE�or obiectivele.

1. ACTUALIZAEsI DOTA�RILE HARDWARE, SOFTWARE E?I PROCESELE DE MANAGEMENT AL AFACERII

Cu siguranE�A? luna decembrie a fost o perioada aglomeratA?, E�inA?nd cont de sezonul tradiE�ional de cumpA?rA?turi. Implicit, echipamentul E�i software-ul de vA?nzare au fost puse, probabil, la A�ncercare, iar acum este momentul perfect pentru un control amA?nunE�it, avA?nd ca scop prevenirea eventualelor sincope tocmai A�n momentul A�n care se instaleazA? aglomeraE�ia A�n dreptul casei de marcat.

DacA? vA? regA?siE�i A�n situaE�ia A�n care aveE�i urmA?toarele A�ntrebA?ri:

  • intrebari (1)Oare echipamentele sau soft-ul actual de gestiune sunt depA?E�ite?
  • Au crescut vA?nzA?rile?
  • S-a imbunA?tA?E�it experienE�a clienE�ilor in magazinele din reE�ea?
  • Oare lipsa unui soft de gestiune specific pentru magazinul individual sau pentru reE�eaua de magazine, dupA? caz, determinA? scA?derea vA?nzA?rilor, lipsa clienE�ilor E�i frustrarea angajaE�ilor?

 

RA?spunsurile la aceste A�ntrebA?ri vA? pot ghida sA? alegeE�i cele mai potrivite tehnologii pentru a vA? dezvolta afacerea folosind servicii performante la cel mai bun raport calitate-preE�. Poate A�n incinta magazinelor sunt necesare Sisteme POS All-In-One de ultimA? generaE�ie, integrate A�ntr-un design modern E�i atractiv, sau terminale cu design unic E�i ecrane cu touchscreen E�i display cu rezoluE�ie mai mare.

Deci, dacA? aE�i constatat cA? echipamentele pe care le utilizaE�i A�n magazine sunt depaE�ite, vA? recomandA?m sA? faceE�i degrabA? un upgrade. AmA?narea nu va economiseE�te deloc bani, ci dimpotrivA?: puteE�i pierde clienE�i tocmai din cauza dotA?rilor deficitare. VA? A�ntrebaE�i ce echipamente sA? alegeE�i? Care e decizia corectA? cA?nd vine vorba de hardware pentru magazine? Sfatul nostru este sA? consultaE�i oferta magazinului online www.smartpos.roA�E�i A�un specialist. Echipa Magister, de exemplu, vA? stA? cu drag la dispoziE�ie. ContactaE�i-ne!

Pentru ca vA?nzA?rile sA? meargA? strunA? E�i sA? vA? asiguraE�i rezultatele dorite, aveE�i A�n vedere E�i achiziE�ia unei soluE�ii software versatile E�i complexe, care sA? vA? ofere toate funcE�ionalitA?E�ile indispensabile comerE�ului modern. Concret, o soluE�ie performantA? de gestiune poate asigurA?A�fluidizarea operaE�iunilor din magazin E�i A�mbunA?tA?E�este experienE�a clienE�ilor la cumpA?rA?turi.

IatA?, pe scurt, cA?teva lucruri care v-ar putea ajuta sA? vA? modernizaE�i E�i eficientizaE�i afacerea:

a A� A� A�Sistem POS performant a�� AstA?zi, clienE�ii nu mai au rA?bdare sA? aE�tepte la coadA?, mai ales cA?nd A�i A�mbie A�n zonA? E�i alte magazine. IatA? de ce vA? recomandA?m sA? acceleraE�i procesul de vA?nzare cu ajutorul unui sistem POS cloud, care este mai rapid E�i mai elegant. Majoritatea sistemelor POS moderne sunt dotate cu funcE�ii pentru inventar, software de fidelizare E�i alte caracteristici ale comerE�ului electronic, astfel A�ncA?t sA? puteE�i rula mai multe activitA?E�i de pe aceeaE�i staE�ie de lucru. De exemplu, puteE�i conta pe SmartCash POS.

b.A�A�A�A�A� Program de fidelizare a�� Un model simplu de gestionare a clienE�ilor, inclus A�n programul de gestiune, care permite managementul datelor despre aceE�tia, precum E�i implementarea unor politici ample de fidelizare a cumparA?torilor. Spre exemplu, puteE�i cA?E�tiga un avantaj competitiv cu SmartCash Fidelity, care vA? ajuta sA? vA? atrageE�i E�i sA? vA? cunoaE�teE�i clienE�ii E�i totodatA? vA? ajutA? sA? le oferiE�i apoi constant motive pentru a reveni A�n magazin prin diverse promoE�ii menite sA? vA? creascA? A�ncasA?rile a�� spre satisfacE�ia lor E�i a voastrA? deopotrivA?.

c.A�A�A�A�A�A� Program de gestiune - Un sistem de gestiune contabilA? care se poate sincroniza automat cu software-ul de vA?nzare. PuteE�i folosi, de pildA?, SmartCash Shop, programul software de gestiune A�n back office, care permite realizarea operaE�iilor tipice legate de stocuri, furnizori, clienE�i, contabilitate primarA?, rapoarte.

d.A�A�A�A�A� Site optimizat & responsive a�� AveE�i un site optimizat SEO? Un website responsive poate oferi o experienE�A? mult mai bunA? utilizatorilor pe multiple dispozitive (smartphone, tableta, laptop, desktop), indiferent de dimensiunea ecranului. Rata de utilizare a talefoanelor inteligente E�i a tabletelor este A�n continuA? creE�tere; deci, trebuie sA? vA? asiguraE�i cA? site-ul dumneavoastrA? este adaptat E�i poate fi accesat fA?rA? probleme de pe orice tip de dispozitiv, inclusiv cele mobile.

site-optimizat-seo

e.A�A�A�A�A� Inventariere modernA?A�a�� Utilizarea unui sistem modern de inventariere, care fluidizeazA? activitatea comercialA? E�i previne furtul. Deseori se A�ntA?mplA? ca managerii magazinelor sA? constate cA? A�ncrederea acordatA? unora dintre proprii angajaE�i le este rA?splA?titA? A�n cel mai nefericit mod, din pA?cate. PuteE�i reduce A�nsA? riscul de furt A�n rA?ndul angajaE�ilor cu ajutorul SmartCash Mobility. AflA?A�cum sA? reduci la minim riscul de furt datorat propriilor angajaE�i A�n magazinele dotate cu SmartCash RMS, de aici!

f.A�A�A�A�A�A�A� PlA?E�ile cu telefonul mobil a�� Pentru a atrage E�i noile generaE�ii de clienE�i, mai dinamice E�i pasionate de tehnologie, adoptaE�i sisteme care permit servicii de platA? cu telefonul mobil. Magister Software a integrat, A�n cadrul platformei SmartCash RMS, serviciile de platA? cu telefonul mobil (smartphone). Serviciul este furnizat A�n colaborare cu compania Seamless Suedia, dezvoltatorul soluE�iei pentru plA?E�i electronice SEQR, E�i a fost implementat deja A�n cadrul mai multor lanE�uri de retail care folosesc platforma SmartCash RMS.

2. INTERACEsIONAEsI CU CLIENEsII E?I CREE?TEEsI VA�NZA�RILE

Pentru a comunica a�?pe limbaa�? clienE�ilor, trebuie sA? A�i cunoaE�teE�i. ProfitaE�i de orice prilej pentru a afla mai multe despre aceE�tia a�� orice vizitA? A�n magazin, orice schimb de emailuri sau conversaE�ie telefonicA? vA? poate oferi informaE�ii preE�ioase. AnalizaE�i-le sistematic, extrageE�i E�i salvaE�i concluziile E�i folosiE�i ce aE�i aflat pentru a vA? A�mbunA?tA?E�i constant oferta de produse E�i servicii. AE�i primit cereri de un anumit produs? IatA? o oportunitate de a vA? diversifica oferta! Mai mulE�i cumpA?rA?tori v-au semnalat erori la raft sau la casa de marcat? MulE�umiE�i-le pentru feedback E�i luaE�i urgent mA?suri pentru soluE�ionarea acestora.

AZn plus, o relaE�ie mai bunA? cu clienE�ii vA? va creE�te A�ncasA?rile E�i profitul E�i viceversa: promoE�iile E�i diversele facilitA?E�i A�i vor menE�ine pe cumpA?rA?tori multumiE�i. De exemplu, prin modulul gift card, A�n aplicaE�ia SmartCash Shop, puteE�i adauga E�i edita categorii de cupoane, asociaE�i cupoanele cu diverse articole pentru vA?nzare E�i chiar puteE�i sA? importaE�i si exportaE�i informaE�iile respective.

Despre Autor

Specialist PR & Marketing Magister Software

0 Comentarii

Comentarii folosind contul de Facebook

Lasa un Reply


4 + 6 =

false

false

false

false

false