EvoluE�ie pozitivA? a vA?nzA?rilor SmartCash RMS A�n zona de sud-est a E�A?rii

EvoluE�ie pozitivA? a vA?nzA?rilor SmartCash RMS A�n zona de sud-est a E�A?rii

Anul 2016 a adus creE�teri semnificative pentru comerE�ul cu amA?nuntul din RomA?nia. Conform datelor publicate de Ministerul de FinanE�e E�i respectiv de Institutul NaE�ional de StatisticA?, A�n primele 10 luni din 2016, retailul naE�ional a crescut cu 8%, comparativ cu aceeaE�i perioadA? din 2015, iar luna noiembrie a A�nregistrat un avans de 10,5% faE�A? de noiembrie 2015.

E?i A�n activitatea reE�elei naE�ionale de parteneri Magister s-au resimE�it efectele pozitive, crescA?nd volumul de vA?nzA?ri A�n toatA? E�ara. Pentru cA? ne-am propus, A�n anul 2016, sA? ne consolidA?m prezenE�a la nivel local, A�n anumite regiuni, cu predilecE�ie sud-estul E�i nord-vestul E�A?rii, ne-au depA?E�it aE�teptA?rile. Drept dovadA?, pentru prima datA? A�n istoria premiilor Magister pentru partenerii certificaE�i E�i dealerii autorizati SmartCash, A�n 2016 s-a clasat pe locul I partenerul din MaramureE�, Simon Electronics din Satu Mare.

Nici zona de sud-est nu s-a lA?sat mai prejos: A�n condiE�iile unei pieA?e A�n creAYtere lentA?, platforma software SmartCash Retail Management System a A�nregistrat anul trecut vA?nzA?ri cu 10% mai mari decA?t A�n 2015 A�n judeE�ele BrA?ila, BuzA?u, ConstanE�a, GalaE�i, Tulcea E�i Vrancea. Tot mai mulE�i dintre comercianE�ii mici E�i mijlocii din aceastA? regiune E�i A�n special proprietarii de magazine, restaurante, cafenele E�i cluburi de pe litoral, fie independente, fie organizate A�n reE�ea, au ales, A�n 2016, sA?-E�i gestioneze E�i dezvolte afacerile cu ajutorul soluE�iilor integrate SmartCash Retail Management SystemA�- cel mai rA?spA?ndit software specializat pentru retail din RomA?nia.

TotodatA?, datele prezentate A�n cadrul AZntA?lnirii Partenerilor Magister din 12 noiembrie 2016, de la PA?ltiniE�, judeE�ul Sibiu, aratA? cA?, pe lA?ngA? deja clasicele programe, esenE�iale A�ntr-un proces riguros de management al magazinelor, precum SmartCash Shop E�i SmartCash POS, retailerii au optat E�i pentru implementarea soluE�iei Oxygen, primul software de business intelligence (BI) conceput special pentru afacerile de retail mic, mediu, cu unitA?E�i individuale sau reE�ele de magazine.

Previziunile pe anii viitori sunt la fel de promiE�A?toare pentru retailul din RomA?nia: potrivit estimA?rilor specialiE�tilor din Comisia NaE�ionalA? pentru PrognozA?, PIB-ul regiunii ar urma sA? creascA? de la 69,5 miliarde lei A�n 2014, la 88,8 miliarde A�n 2018, A�nregistrA?nd astfel o creE�tere de 27%. AZn structura formA?rii PIB-ului regiunii se estimeazA? cA?, A�n 2018, cea mai importantA? contribuE�ie va fi a ConstanE�ei, A�n cuantum de 35,6 miliarde, urmatA? de cele ale judetelor GalaE�i (16,5 miliarde), BuzA?u (11,5 miliarde), BrA?ila (9,6 miliarde), Vrancea (8,6 miliarde) E�i Tulcea (6,8 miliarde).

Despre Autor

Specialist PR & Marketing Magister Software

0 Comentarii

Comentarii folosind contul de Facebook

Lasa un Reply


− 2 = 3

false

false

false

false

false