SunteE�i gata sA? A�ntA?mpinaE�i noile provocA?ri din retail?

SunteE�i gata sA? A�ntA?mpinaE�i noile provocA?ri din retail?

Cum ar putea evolua comerE�ul A�n urmA?torii ani

Deja E�tim: A�n comerE� (E�i nu numai), singura constantA? este schimbarea. LunA? de lunA?, se A�nchid E�i apar magazine, iar noile reguli de retail nu ocolesc nici brandurile mari. Sute de puncte de desfacere au dispA?rut sub presiunea crizei sau a concurenE�ei E�i multe altele le vor urma. Pe masurA? ce comportamentul consumatorilor se modificA?, E�i retailerii A�ncearcA? sA? E�inA? pasul cu tendinE�ele. Deja mulE�i migreazA? spre mediul online E�i implementeazA? noile tehnologii, dar ce se A�ntA?mplA? azi maine deja ar putea fi desuet. Cum va arata oare comerE�ul A�n viitor? IatA? cA?teva schimbA?ri la care ne putem aE�tepta:

Livrare ultra-rapidA?

AZn prezent, termenul-standard pentru livrarea unui produs este de douA?-zile, dar consumatorii devin tot mai nerA?bdA?tori: 25% dintre clienE�i renunE�A? la comandA? dacA? aceasta nu se poate livra A�n aceeaE�i zi. Evident, acest fapt preseazA? retailerii sA? recurgA? la noi resurse E�i tehnologii pentru a accelera livrarea. Deja se preconizeazA? ca, A�n viitorul nu prea A�ndepA?rtat, dronele vor livra produsele A�n interval de douA? ore. Ba, chiar A�n 30 de minute, dupA? cum promite Amazon.

BucA?tA?riile se vor reaproviziona singure

AZn viitor, E�i bucA?tA?riile vor fi inteligente, avA?nd funcE�ionalitatea de a comandA? automat produsele epuizate, astfel A�ncA?t locuitorii umani sA? nu-E�i mai batA? capul cu aprovizionarea.

Democratizarea informaE�iilor A�n timp real despre stocuri

Pentru consumatorul modern, nerA?bdator E�i veE�nic grA?bit, este frustrant sA? ajungA? A�n magazin doar ca sA? afle cA? produsele dorite nu sunt A�n stoc. IatA? de ce au mari sorE�i de izbA?ndA? noile tehnologii care pot investiga E�i comunica a priori cel mai apropiat magazin unde poate gA?si un anumit produs a�� de exemplu, Google Home, programul prin care utilizatorii Google pot afla A�n timp real ce stocuri au magazinele din zona. Desigur, A�ncA? nu sunt incluse toate magazinele, dar cu siguranE�A? aceasta este direcE�ia pe care o va urma retailul, A�n general.

OdatA? cu evoluE�ia smartphone-urilor, a e-commerce-ului, a electrocasnicelor inteligente E�i conectate la Internet, va fi mult mai facil pentru clienE�i sA? comande rapid produse, prin simpla apA?sare a unui buton.

CA?ratul pungilor de cumpA?rA?turi va rA?mane istorie, se pare, A�ntrucA?t deja se prefigureazA? un nou model de a face cumpA?rA?turi. Denumit Bonobos, acesta permite testarea diverselor produse A�n magazinele fizice urmA?nd ca ulterior sA? se facA? plata produselor dorite, comanda fiind apoi livratA? la domiciliu A�n cA?teva ore.

Cabinele de probA? digitale E�i experienE�e bazate pe recomandA?ri

CurA?nd, mersul la cumpA?rA?turi ar putea semA?na mai degrabA? cu mersul la film din punct de vedere al experienE�ei consumatorilor. Astfel, magazinele nu vor mai E�ine stocuri de produse, avA?nd mai mult o funcE�ie de showroom, E�i vor fi dotate cu maE�ini autonome care-i vor aduce A�n magazin pe clienE�ii VIP. Un retailer chiar a reuE�it sA?-E�i tripleze vA?nzA?rile introducA?nd A�n cabine un sistem prin care clientele aveau posibilitatea de a proba anumite produse din magazin (cu diverse culori, dimensiuni, modele etc.) E�i ulterior primeau sugestii de stil. Sephora deja foloseE�te o aplicaE�ie interactivA? pentru a le sugera clienE�ilor variante de produse E�i culori, utilizA?nd camera video a telefoanelor.

Robotizarea serviciilor pentru clienE�i

Probabil automatizarea E�i roboE�ii vor A�nlocui o bunA? parte din personalul actual al magazinelor, inclusiv paza E�i vA?nzA?torii, roboE�ii avA?nd avantajul ca pot prezenta ofertele A�n mai multe limbi.

Cum va decurge, A�n viitor, o zi pentru consumatorul obiE�nuit?

AZn viitor, am putea comanda produse pe care sa le probam A�n intimitatea casei noastre, iar ulterior sA? le returnA?m pe cele pe care nu ni le dorim. Pe baza informaE�iilor despre clienE�i E�i a achiziE�iilor anterioare, retailerii ne pot face propuneri adecvate E�i pot lansa promoE�ii personalizate, obE�inA?nd astfel o ratA? mai bunA? de conversie a�� implicit, vA?nzA?ri mai mari. AZn acest scop A�nsA?, retailerii trebuie sA? centralizeze constant informaE�iile E�i sA? gA?seascA? mereu noi modalitA?E�i inovatoare prin care sa comunice direct cu clienE�ii E�i sA? le faciliteze acestora procesul de achiziE�ie.

AZn concluzie, retailul va reprezenta un A�ntreg univers de opE�iuni E�i experienE�e, toate axate pe A�mbunA?tA?E�irea serviciilor pentru consumatori. Dar voi, utilizatori SmartCash RMS, cum vA? pregA?tiE�i magazinele pentru viitor? SunteE�i gata sA? A�ntA?mpinaE�i noile provocA?ri din retail?

Sursa:Forbes

Despre Autor

Specialist PR & Marketing Magister Software

0 Comentarii

Comentarii folosind contul de Facebook

Lasa un Reply


8 + = 17

false

false

false

false

false