Cum sA?-E�i dezvolE�i reE�eaua de magazine cu SmartCash Enterprise

Cum sA?-E�i dezvolE�i reE�eaua de magazine cu SmartCash Enterprise

EvoluE�ia din ultimul deceniu a pieE�ei de retail, deopotrivA? la nivel naE�ional E�i internaE�ional, indreptA?E�eE�te prognozele potrivit cA?rora viitorul va fi al reE�elelor de magazine. E?i A�n marile oraE�e, ca E�i A�n zona ruralA? deja, extinderea lanE�urilor de retail prinde avA?nt. Nici nu e de mirare: indiferent de niE�a de activitate, o reE�ea bine gestionatA? se dezvoltA? mai eficient E�i este mai profitabilA?, susE�inA?nd astfel o strategie pe termen lung. E?i cum o gestiune corectA? E�i un management performant sunt, A�n prezent, echivalente cu soluE�iile software specializate pentru comerE�ul modern, nu este o surprizA? cA? multe reE�ele independente din retailul autohton au ales componentaA�SmartCash Enterprise pentru gestionarea reE�elei de magazine.

Cum printre utilizatorii soluE�iilor noastre se numA?rA? E�i reE�ele de producA?tori sau comercianE�i din diverse domenii E�i din toate zonele E�A?rii, care A�E�i extind constant afacerea, am identificat, de-a lungul celor 15 ani de activitate, principalii factori de decizie care converg la selecE�ia serviciilor software pentru managementul magazinelor. IatA?-i:

  • SoluE�ie robustA?, temeinic dezvoltatA? E�i personalizatA?A�A�n funcE�ie de specificul E�i necesitA?E�ile fiecA?rei afaceri;
  • Software compatibil E�i a�?extensibila�?. AZn timp, afacerea creE�te, reE�eaua se extinde cu noi magazine, dar asta nu A�nseamnA? sA? refaceE�i de fiecare datA? infrastructura software. Chiar dacA? A�n prezent aveE�i un singur magazin, dacA? intenE�ionaE�i sA? deschideE�i E�i altele, soluE�ia SmartCash Enterprise este alegerea ideala: poate fi implementatA? A�n oricA?t de multe magazine, cu investiE�ii minime. Noile unitA?E�i vor fi cu uE�urinE�A? integrate A�n reE�ea, asigurA?nd astfel o dezvoltare sustenabilA?. Drept dovadA?, printre utilizatorii SmartCash se numA?rA? E�i reE�ele cu zeci sau chiar sute de unitA?E�i;
  • Management centralizat al lanE�ului de magazine. SmartCash Enterprise propagA? fluxul de date dinspre centralA? cA?tre toate magazinele din reE�ea E�i viceversa. TotodatA?, monitorizeazA? permanent activitatea acestora;
  • Control asupra stocurilor la orice magazin din reE�ea, ceea ce limiteazA? pierderile E�i furturile de produse;
  • Gestionarea vA?nzA?rilor permite personalului din magazine sA? facA? reaprovizionarea eficient E�i rapid, iar pentru cumpA?rA?tori reprezintA? un avantaj modern E�i util, consolidA?nd A�ncrederea A�n brand;
  • Programe de fidelizare (complexe, dar uE�or de implementat) E�i alte facilitA?E�i specifice comerE�ului modern, disponibile indiferent de amploarea afacerii E�i de niE�a de activitate;
  • Rapoarte complexe asupra A�ntregii afaceri a�� de mare ajutor pentru manageri, care pot astfel sA? ia decizii informate E�i sA?-E�i adapteze strategiile de dezvoltare A�n concordanE�A?;
  • Suport tehnic calitativ E�i prompt, oriunde A�n E�arA?. ProvocA?ri apar oricA?nd A�n retail, dar cu un partener de nA?dejde alA?turi, aveE�i A�ncrederea cA? toate se rezolvA? cu brio. Magister E�i reE�eaua sa de parteneri certificaE�i deservesc toate zonele E�A?rii, asigurA?nd suport tehnic la standarde ridicate de calitate E�i intervenE�ii A�n magazine oricA?nd este necesar, pe baza de abonament;
  • Versatilitate a�� de la magazine mixte, brutA?rii, patiserii E�i cofetA?rii, carmangerii, cantine E�i cafenele cu servire asistatA?, pA?nA? la librA?rii, magazine de confecE�ii E�i accesorii s.a., SmartCash Enterprise pretA?ndu-se oricA?rei niE�e de retail.

Carmangerii E�i magazine cu produse din carne

ReE�ele precum CrisTim, Vascar, Agricola, Sam Meat Industry, Sasha & Vlad Company sau FermaDor au optat pentru soluE�ia SmartCash RMS. Ce i-a convins? Comunicarea eficientA?, A�n timp real, cu centrala, gestiunea distribuitA? a vA?nzA?rilor, posibilitatea ca fiecare magazin din reE�ea sA? se aprovizioneze cu stocul necesar de marfA? transmiE�A?nd comenzi prin intermediul modulului de comenzi automate, livrA?rile urmA?nd a fi realizate de cA?tre centralA?. Toate acestea, laolaltA? cu investiE�iile A�n tehnologie, A�n sisteme informatice, A�n logisticA? E�i, nu A�n ultimul rA?nd, A�n personal au permis acestor reE�ele sA? se extindA?.

Magazine de confecE�ii, A�ncA?lE�A?minte E�i accesorii

Importante companii producA?toare de confecE�iiA� pentru femei, bA?rbaE�i E�i juniori, locale sau din Europa, au deschis magazine A�n RomA?nia, A�n cadrul complexelor comerciale. Astfel de brand-uri sunt E�i s.Oliver, Tiffosi, Musse, Poema, care se bucurA? de succes A�n E�A?ri precum Germania, FranE�a, Bulgaria, Rusia, Polonia, Ungaria, Ucraina, Slovenia etc., propunA?nd o gamA? modernA? de confecE�ii. E?i aceste reE�ele au ales sA?-E�i gestioneze activitatea cu ajutorul componentei SmartCash Enterprise, principalele motive fiind controlul centralizat asupra stocurilor din magazine, scalabilitatea ridicatA?, viteza redusA? de implementare E�i un sistem de proceduri clare E�i eficiente, validate de experienE�a indelungatA? a echipei Magister Software.

ReE�eaua de magazine Kligor, retailer local din zona Moldovei, E�i-a deschis iniE�ial un singur magazin, implementA?nd soluE�ia SmartCash RMS. Ulterior, si-a extins afacerea, creA?nd o reE�ea de magazine, iarA� soluE�iile noastre software au susE�inut firesc dezvoltarea, funcE�ionalitA?E�ile special concepute A�n acest sens E�i suportul tehnic acordat asigurA?nd comerciantului o integrare facilA?.

Franciza reE�elei de magazine specializate de A�ncA?lE�A?minte Bata, a ales sA?-E�i gestioneze activitatea A�n RomA?nia, tot cu ajutorul componentei SmartCash Enterprise. Magazinele funcE�ionA?nd A�n regim de reE�ea A�nchisA?, recepE�ia de marfA? fiind permisA? exclusiv din interiorul reE�elei.

Proiectele reE�elelor Musse E�i Poema au fost implementate A�n stransA? colaborare cu partenerul nostru certificat local din Craiova, compania ECR Systems. Directorul general ECR Systems, domnul Alex Opri, declara, A�ntr-un interviu acordat la AZntA?lnirea Partenerilor Magister, faptul cA?: a�?SoluE�ia pe care le-am oferit-o a fost o soluE�ie completA?, pe care am instalat-o cu profesionalism, A�ntr-un timp decent, am A�ncercat sA? ne respectA?m toE�i termenii pe care A�i stabilisem cu partenerii noE�tria�?.

Asadar, dacA? sunteE�i pregA?tiE�i sA? treceE�i la urmA?torul nivel de retail, alegeE�i sA? vA? dezvoltaE�i cu SmartCash RMS!

Despre Autor

Specialist PR & Marketing Magister Software

1 Comentariu

  1. [...] veștile bune circulă repede, un nou retailer a ales să-și dezvolte afacerea cu ajutorul SmartCash Enterprise – soluția noastră specializată pentru managementul rețelelor de [...]

Comentarii folosind contul de Facebook

Lasa un Reply


9 − = 4

false

false

false

false

false